برچسب : فیلم بادیگارد


دانلود فیلم ایرانی بادیگارد

حیدر ذبیحی سر تیم حفاظت از شخصیت ها در آستانه بازنشستگی است.مشکل پیش آمده در حین یکی از ماموریت ها کم کم به بحرانی بزرگ در زندگی ، کار و ارتباطات پیرامون او بدل می شود و ...

اجتماعی
720p DVDRip