برچسب : فیلم ایستاده در غبار


دانلود فیلم ایرانی ایستاده در غبار

احمد متوسلیان فرمانده لشگری می شود که می بایست در شهر خرمشهر با دشمن متجاوز بجنگد. اما سرنوشت او به شکل دیگری رقم می خورد و...

دفاع مقدس