برچسب : فیلم ایرانی یکی از ما دو نفر


دانلود فیلم ایرانی یکی از ما دو نفر

سارا پس از پایان تحصیلات مهندسی تازه وارد ایران شده و برای استخدام به شرکتی می رود که بابک مدیر آن است.بابک که از به هم خوردن نامزدی سارا با خبر است به عمد او را به دفترش کشانده تا مثل دختران دیگر جذب خودش کند اما...

اجتماعی
720p DVDRip