برچسب : فیلم ایرانی گیس بریده


دانلود فیلم ایرانی گیس بریده

برای مریم که سال های آخر دبیرستان است نامه های عاشقانه ای از یک ناشناس به مدرسه اش می رسد.به این ترتیب کارکنان مدرسه و پدر او نسبت به مریم دچار تردید می شوند.پدر مریم که روحیه ی پرخاشگری دارد دخترش را به شدت تنبیه می کند و مریم در پی این اتفاقات تصمیم می گیرد از خانه بگریزد ...

اجتماعی
720p DVDRip