برچسب : فیلم ایرانی نشانی


دانلود فیلم ایرانی نشانی

علی، نوجوانی پرورشگاهی است که پس از 14 سال، طی حادثه ای از زنده بودن پدر و مادرش مطلع میشود و برای پیدا کردن آن ها راهی سفر میشود، اما در این راه...

اجتماعی
720p DVDRip