برچسب : فیلم ایرانی ماشین مشدی ممدلی


دانلود فیلم ایرانی ماشین مشدی ممدلی

آقای مش ممدلی (سیرور گرجستانی) دارای مدرک تحصیلی ششم قدیم است.بعد از بازنشستگی به دنبال شغل جدید میباشید که با خانمی آشنا میشود که بعد از سالها فوت همسرش ازدواج مجدد میکند ...

طنز | اجتماعی
720p DVDRip