برچسب : فیلم ایرانی سایه روشن


دانلود فیلم ایرانی سایه روشن

رامین روشن که دچار فراموشی گردیده به دنبال بهانه ایست که ذهنش را از وقایع شومی که بر خلاف رویاهای عاشقانه اش میباشد خالی نماید و با کمک زنی که پرستار است سعی دارد حافظه اش را بدست آورد.این پوسته ظاهری قصه میباشد...

اجتماعی
720p DVDRip