برچسب : فیلم ایرانی زندگی خصوصی


دانلود فیلم ایرانی زندگی خصوصی

ابراهیم کیایی از انقلابیون پرجوش و خروش سالهای اول انقلاب در تظاهرات ضد فیلم فارسی و ضد بی حجابی حضور فعال داشته و بعدا به سمت مهمی دست یافته است.حال پس از سی سال پایش به یک ماجرای بزرگ مالی کشیده شده است.او در یک مهمانی با زن جوانی به نام پریسا زندی آشنا می شود و آشنایی آنها ادامه می یابد.این آشنایی منجر به بروز اتفاق هایی می شود که چهره واقعی ابراهیم را نشان میدهد و ...

اجتماعی
720p DVDRip