برچسب : فیلم ایرانی رسوایی


دانلود فیلم ایرانی رسوایی

افسانه دختر بدنام محل که مورد توجه همسایه هاست به علت بدهی های خود و پدرش تحت فشار است و در آستانه فروپاشی کامل اخلاقی است.او پس از ربودن سفته های پدرش به هنگام فرار با حاج یوسف روحانی زاهد محل برخورد می کند.حاج یوسف در مسیر کمک به افسانه دچار مشکلاتی می شود و ...

اجتماعی
720p DVDRip