برچسب : فیلم ایرانی دل سپرده


دانلود فیلم ایرانی دل سپرده

عموی یک خانواده برای این که اموال برادر زاده خود را تصاحب کند یک تصادف به وجود میاورد و برادرزاده در این تصادف حافظه ی خود را از دست میدهد ولی در اثر اتفاقی که بعدا پیش می آید برادرزاده و دکتر معالج متوجه نقشه ی عمو میشوند و ...

اجتماعی
720p DVDRip