برچسب : فیلم ایرانی دل بی قرار


دانلود فیلم ایرانی دل بی قرار

علی، مادرش مریم خانم و خواهر کوچکش معصومه را در زلزله رودبار گم میکند. مادر علی دچار فراموشی شده و در یکی از مراکز بیماریهای روانی نگهداری میشود. از طرفی خواهر کوچکش معصومه در مرکز بهزیستی کودکان بی سرپرست زندگی میکند توسط زن و شوهری به فرزند خواندگی گرفته میشود و...

اجتماعی
720p DVDRip