برچسب : فیلم ایرانی خون بازی


دانلود فیلم ایرانی خون بازی

سارا معتاد به مواد مخدر است.آرش نامزدش که در تورنتوی کانادا درس می خواند از اعتیاد او بی بر است.یک ماه پیش از آن که آرش برای برگزاری مراسم ازدواج به ایران بیاید سارا تصمیم میگیرد تا اعتیادش را ترک کند.تصمیمی سخت در کشاکش وسوسه ، مقاومت و ...

اجتماعی
720p DVDRip