برچسب : فیلم ایرانی خانه نشین


دانلود فیلم ایرانی خانه نشین

اختلاف دو همسایه قدیمی سر فروش یک خانه که بواسطه گرانی مسکن و اتفاقات حواشی آن حادث شده،موجب خلق داستانی اجتماعی با موقعیتهای طنز و کمدی می شود...

اجتماعی
720p DVDRip