برچسب : فیلم ایرانی بیتابی بیتا


دانلود فیلم ایرانی بیتابی بیتا

بیتا دختر جوانی است که به تازگی در مطب دندانپزشکی بعنوان منشی مشغول به کار شده، همه چیز بر وفق مراد است تا اینکه برخی بیماران به او تهمت هایی می زنند.امیر دستیار دندانپزشک که به بیتا دلبسته نمی تواند این تهمت ها را تحمل کند و...

اجتماعی
720p DVDRip