برچسب : فیلم ایرانی با دیگران


دانلود فیلم ایرانی با دیگران

امیر حسین کارمند خدمتی قطار میباشد. او به همراه همسرش آرزو زندگی خوبی دارند ولی امیر حسین و آرزو نمیتوانند صاحب فرزند شوند. از طرفی مادر امیر حسین از او میخواهد که ازدواج دیگری داشته باشد، اما امیر حسین راضی نمیشود. آرزو از دوستش طاهره درخواست میکند در لقاح مصنوعی با آن ها همراهی کند اما طاهره تردید دارد...

اجتماعی
720p DVDRip