برچسب : فیلم از کرخه تا راین


دانلود فیلم ایرانی از کرخه تا راین

یک مجروح شیمیایی برای معالجه به آلمان می رود.در آنجا خواهر خود را که سالها پیش از ایران رفته و در آنجا تشکیل خانواده داده و مقیم آلمان شده را ملاقات می کند.پس از معالجه چشمانش متوجه می شود که دچار لوسمی نوعی سرطان خون بر اثر گازهای شیمیایی شده است.وی پس از مدتی...

اجتماعی
DVDRip