برچسب : فیلم ازدواج قاجاریه


دانلود فیلم ایرانی ازدواج قاجاریه

خانم بزرگ که از نوادگان قاجار است عکس جد بزرگش را در اتاقش نصب کرده و اغلب با او درد و دل میکند. روزی جدش از درون قاب عکس بیرون آمده که فقط خانم بزرگ اورا میبیند و عندان میکند که نگران آینده نوه هایش است چون سن آنها زیاد شده ولی هنوز ازدواج نکرده اند بنابراین از او میخواهد که استین بالا زده و آنا را سرو سامان دهد اما در ادامه اتفاقاتی رخ میدهد ...

طنز | اجتماعی
720p DVDRip