برچسب : فیلم آلما گل


دانلود فیلم ایرانی آلما گل

جوانی به نام تایماز به روستای خود در ترکمن صحرا باز میگردد تا دختر مورد علاقه اش آلما گل را بیابد. اما روستا در یک آتش سوزی از بین رفته و مردم کوچ کرده اند. تایماز به کمک راهنمایی های شیخ روستا سعی میکند با پشت سر گذاشتن سختی ها و موانع آلما گل را پیدا کند...

معناگرا
720p DVDRip