برچسب : دانلود فیلم کافه ستاره


دانلود فیلم ایرانی کافه ستاره

کافه ستاره داستان سه زن در یکی از محله های قدیمی تهران است.فریبا زن میانسالی است که مخارج زندگی خود و خانواده اش را از اداره کردن کافه ای کوچک و حقیر در محله تامین میکند.شوهر فریبا بیکاره ای است که شب ها را خارج از منزل با دوستان خود به خوشگذرانی میگذرانند سالومه و ملوک نیز ...

اجتماعی
720p DVDRip