برچسب : دانلود فیلم کاغذ بی خط


دانلود فیلم ایرانی کاغذ بی خط

رویا زنی رویاپرداز است که در زندگی با همسرش سر ناسازگاری دارد.او به کلاس فیلمنامه نویسی می رود ، در حالی که جهانگیر همسرش همچنان به او کنایه میزند.این درگیری ها ادامه دارد و سرانجام رویا برای ن.شتن فیلمنامه اش به منزل مادر می رود.بعد از نوشتن فیلمنامه به خانه باز میگردد.جهانگیر موضوع فیلمنامه را زندگی خود و رویا می بیند و ...

داستانی | اجتماعی
720p DVDRip