برچسب : دانلود فیلم پاداش سکوت


دانلود فیلم ایرانی پاداش سکوت

اکبر منافی "پرویز پرستویی" که سابقه ی بستری شدن در آسایشگاه جانبازان موج گرفته را دارد اکنون فروشنده ی بلیت اتوبوس شرکت واحد است.یک شب با دیدن چهره ی هم رزمش یحیی در تلویزیون حالش بد می شود و به سراغ پدر او می رود و ادعا می کند یحیی را نه عراقی ها بلکه او کشته اما جزییات آن را به باد ندارد.آن دو به اتفاق هم به سراغ کسانی می روند که در جبهه هم رزم یحیی و اکبر بوده اند و ...

دفاع مقدس
720p DVDRip