برچسب : دانلود فیلم من دیه گو مارادونا هستم کیفیت بالا


دانلود فیلم ایرانی من دیه گو مارادونا هستم

تو می دونی من از چیه مارادونا خوشم می آد؟ از اینکه تو زندگیش هیچوقت واقیعت و رویا براش مرز نداشت ف وقتی بازی میکرد پرواز می کرد بازی نمی کرد!وقتی معتاد شد یه کوه کوکائین میریخت جلوش د..بکش!همه چیز رو تا تهش رفت.خودشو لمس نمی کرد.همش برای این بود که واقعیت و رویا براش مرز نداشت،اگه هم داشت اون نمی تونست مرزشونو تشخیص بده...

اجتماعی ، طنز
720p DVDRip