برچسب : دانلود فیلم مردن به وقت شهریور


دانلود فیلم ایرانی مردن به وقت شهریور

سینا چند ماه بیشتر برای قبولی در کنکور فرصت ندارد. از یک سو بنیاد متزلزل خانوادگی و از سوی دیگر آشنایی او با یک جوان خیابانی عاشق موسیقی ماجراهایی را برای او رقم میزند...

اجتماعی
720p DVDRip