برچسب : دانلود فیلم مردن به وقت شهریور کم حجم


دانلود فیلم ایرانی مردن به وقت شهریور

سینا چند ماه بیشتر برای قبولی در کنکور فرصت ندارد. از یک سو بنیاد متزلزل خانوادگی و از سوی دیگر آشنایی او با یک جوان خیابانی عاشق موسیقی ماجراهایی را برای او رقم میزند...

اجتماعی
720p DVDRip