برچسب : دانلود فیلم عموجان هیتلر


دانلود فیلم ایرانی عموجان هیتلر

ماجرای غلام قهرمانی معروف به عمو جان است که با دوست قدیمی خود اخوان رقابت دارد.هر دو آنها از مدیران پارک هستند که قرار است به زودی افتتاح شود.حال در این میان عموجان و اخوان برای به دست آوردن کرسی مدیریت با یکدیگر به رقابت می پردازند.این رقابت باعث ماجراهایی می شود که آدم های دیگر پارک را نیز درگیر خود می کند و ...

طنز | اجتماعی
720p DVDRip