برچسب : دانلود فیلم ضد گلوله


دانلود فیلم ایرانی ضد گلوله

اواسط دهه 60 و اوج دوران جنگ مردی حدود 50 ساله در تهران مشغول قاچاق نوارهای لس آنجلسی و فیلم های ویدئویی است.او در اثر یک اتفاق در می یابد که تو موری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد بود و...

طنز | اجتماعی
720p DVDRip