برچسب : دانلود فیلم از تهران تا بهشت کم حجم


دانلود فیلم ایرانی از تهران تا بهشت

زندگی غزال، زن جوانی که با همسرش دچار چالش شده‌است، رو به فروپاشی است. مرد زن را ترک می‌کند و زن در جستجویی به دنبال شوهر، مسیری نمادین را طی می‌کند و در این سیر و سلوک به حقیقت ماجرا پی می‌برد...

اجتماعی
720p DVDRip